สถานธรรมปลีกวิเวก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานธรรมปลีกวิเวก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.2
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053477034
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานปฏิบัติธรรม
การเดินทาง :  รถยนต์และรถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :745