วัดเวียงแหง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเวียงแหง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053477034
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประดิษฐ์สถานพระเจ้าออกเหงื่อ
การเดินทาง :  อยู่ตรงข้ามป้อมตำรวจเวียงแหง สามารถเดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :747