สวนอักษร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนอักษร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  48/15 ม.3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0862800648
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ในสวนอักษรจะมีสวนมัลเบอร์รี่ ผักไฮโดรโปนิกส์ พริกไทย และพืชอื่นๆ
การเดินทาง :  ที่ตั้งห่างจาก อบต.ดอนตะโก ประมาณ1400 ม.

จำนวนผู้เข้าชม :411