วัดสระจันทราวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสระจันทราวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถ.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043414091-2
latitude :  15.81
longitude :  102.61
รายละเอียด :  งานเทศกาลไหว้พระธาตุเมืองเก่า วัดสระจันทราวาส ภายในวัดมีองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ นายเอกชาตสมพงษ์ ได้นำมาจากชมพูทวีป พร้อมด้วยอัฐิพระเกจิอาจารย์ อาทิ อัฐิพระอาจารย์เสาร์ กนตสีโล,พระอาจารย์มั่น ภูริทตโต,พระอาจารย์ตื้อ อจลธมโม เจ้าคุณอุบาลี สิริจันโท หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต หลวงปู่แหวนสุจิณโณ หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม พร้อมด้วยพระเครื่อง 120,000 องค์ และวัตถุมงคลจากผู้มีจิตศรัทธารวมบรรจุไว้ ในองค์พระธาตุ "เมืองเก่า" แห่งนี้
การเดินทาง :  ห่างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอ ประมาณ 1 กม. สามารถนั่งรถสามล้อเครื่อง ราคา 50 บาท

จำนวนผู้เข้าชม :332