บ่อน้ำผุด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำผุด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ่อน้ำที่ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีสีเขียวมรกตเหมือนกับสระมรกตที่กระบี่ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติเขียวชะอุ่ม
การเดินทาง :  "_"

จำนวนผู้เข้าชม :440