เจดีย์จุฬามณี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์จุฬามณี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075355949
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ม.10 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
การเดินทาง :  ม.10 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

จำนวนผู้เข้าชม :399