พระโควัดโพนบก(วัดอุดมสรรพผล)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระโควัดโพนบก(วัดอุดมสรรพผล)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านปะโคเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0897126572
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระโควัดโพนบก(วัดอุดมสรรพผล) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปะโคหรือชาวเมืองพะโคชื่อในขณะนั้นนับถือ ประดิษฐานอยู่ในวิหารศิลปะล้านช้างเพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในจังหวัดหนองคาย ตามตำนานอุสา-บารส ท้าวบารสพระราชโอรสของเจ้าเมืองพะโคลงสงน้ำที่แม่น้ำโขงหน้าวัดแห่งนี้ และได้พบกับกระทงมาลัยของนางอุสา ธิดาเมืองพานที่เสี่ยงทายหาคู่รัก และท้าวบารสได้ออกติดตามหาเจ้าของกระทรงจนพบ และเกิดเป็นรักอมตะ จนเป็นตำนานอุสา-บารสให้ลูกหลานได้เล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน (ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ บ้านปะโคเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย)
การเดินทาง :  จากตัวเมืองหนองคายเลาะริมแม่นำ้โขงไปอำเภอท่อบ่อ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากอำเภอท่าบ่อ ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :68