ทวดหลักเขต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทวดหลักเขต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074606049
latitude :  7.58
longitude :  99.80
รายละเอียด :  ตามประวัติเล่าว่า พ่อทวดหลักเขตเดิมเป็นชาวพัทลุง อยู่บ้านลำไน ได้ย้ายมาอยู่บ้านช่องในเขต หมู่ที่ 4 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปัจจุบันนี้ (หลังค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์) พ่อทวดหลักเขตมีชื่อว่า พ่อทวดบุญ ชื่อภรรยา สืบไม่ได้ เป็นต้นสกุล บุญเอียด ในสมัยที่มีการปักปันเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. ใด สืบไม่ได้ ทางกรมการเมืองพัทลุงและเมืองตรังได้เลือก สถานที่ ซึ่งเป็นสันเขาที่สูงสุดและมีน้ำปัน คือ น้ำในลำธารไหลแยกเป็นคนละทิศ น้ำที่ไหลไปทางทิศตะวันออกไปลงจังหวัดพัทลุง น้ำที่ไหลไปทางทิศตะวันตกไปลงจังหวัดตรัง กำหนดให้ที่ตรงนั้นเป็นที่ปักหลักเขต แล้วจึงเกณฑ์ให้ชาวบ้านให้ช่วยกันตัดแกนไม้แคข่อยขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งอยู่บริเวณทุ่งนาเหนือ (ตรงข้ามบ้านขุนช่อง ปัจจุบันนี้) ทำเป็นหลัก เมื่อทำหลักเสร็จแล้วเอาเชือกผูกให้ชาวบ้านทั้งตำบลเข้าชักลาก เพื่อนำไปฝั่งที่ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ ตามประวัติเล่าว่าชาวบ้านทั้งตำบลไม่สามารถชักลากเสาหลักนั้นได้ ในจำนวนชาวบ้านเหล่านั้นมีคนหนึ่งได้เสนอแนะให้ไปตามทวดบุญ มาช่วยลาก ซึ่งท่านมีความรู้เกี่ยวกับวิชาไสยศาสตร์ขลังมากในเวลานั้น เมื่อไปตามท่านมาถึง ท่านก็จับเสาหลักนั้นเข้าและบอกให้ชาวบ้านเข้าลากพร้อม ๆ กัน แล้วบอกว่า "ลากไปได้แล้ว" นั่นแหละจึงสามารถลากเสาหลักไปได้ เมื่อถึงพิธีฝังเสาหลักไม่มีใครสามารถยกเสาหลักให้ตั้งยืนบนหลุมได้ พ่อทวดบุญสามารถยกเสาหลักลงฝังได้แต่ผู้เดียว ต่อแต่นั้นมาชาวบ้านก็พากันเชื่อว่าท่านเป็นผู้วิเศษ เมื่อท่านตายไปก็ได้นำกระดูกของท่านไปฝังไว้ที่หลักเขตแห่งนั้น และชาวบ้านเชื่อว่า วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านคงสิงสถิติอยู่ ณ ที่นั้น ชาวบ้านทั่วไปจึงบนบานศาลกล่าวกันมิได้ขาด ทุกวันนี้มีคนแก้บน ด้วยการจุดปะทัด และเซ่นไหว้ด้วยเครื่องสังเวยต่างๆ เช่น เหล้า ไก่ หัวหมู เป็นต้น เกือบทุกวัน พ่อทวดหลักเขตมีบุตรเท่าที่ทราบ ดังนี้ 1.ทวดไข่ เป็นตาของลุงจวน รักทองจันทร์ 2.ทวดเกตุ อยู่จังหวัดพัทลุง 3.ทวดคุ้ม ย่าของคุณครูกลอด เพชรเกื้อ (หมู่ที่ 1 ตำบลช่อง) 4.ทวดจับ อยู่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
การเดินทาง :  จากตัวเมืองพัทลุงไปตามถนนสายเพชรเกษม ถึงทวดหลักเขตประมาน 38 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :333