หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > ศรีนครินทร์ > ถนนสายเก่าเขาพับผ้า
ถนนสายเก่าเขาพับผ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถนนสายเก่าเขาพับผ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074606049
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่ ๖ ได้เสด็จพระราชดำเนิน จากเมืองลุงไปโดยรถยนต์ ไปประทับแรมที่พลับพลานาวงศ์ (ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงปัจจุบัน) ระหว่างทางได้ผ่านสะพานคอนกรีต (สะพานประวัติศาสตร์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้ำใต้บ่อ) ในสมัยนั้นได้เรียกว่า สะพานคอนกรีตข้ามลำธารเขาเทวดา และได้ประทับอยู่ที่พลับพลานาวงศ์ เป็นเวลา ๓ วัน ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๕๘ ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเขาบรรทัดหนทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านทางเวียนโค้งคล้ายขอบพระจันทร์ครึ่งซีก ถนนเลี้ยวลงตามไหล่เขาเป็นหลั่นพับไปพับมาถึง ๓ ชั้น จึงเรียกว่า ?เลี้ยวพับผ้า? ถนนเขาพับผ้าสายเก่า ในอดีตใช้เชื่อมต่อระหว่าง ๒ จังหวัด พัทลุง - ตรัง ตาม สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๔๔๕ ? พ.ศ.๒๔๕๕ ระยะเวลา ๑๐ ปี โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ และได้มีการปรับปรุงอีกครั้งเมื่อปี ๒๕๐๕ เนื่องจากมีประชาชนใช้สัญจรเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยมีเพียงช่องจราจรเพียงช่องทางเดียว ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กรมทางหลวงจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างตัด ขยายเส้นทางขึ้นใหม่ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ต่อมาได้ขยาย เป็น ๔ ช่องจราจร เพื่อความสะดวกในการใช้ ลดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุ ดังนั้น ทำให้เส้นทางเขาพับผ้าสายเก่าถูกทิ้งร้าง
การเดินทาง :  จากตัวเมืองพัทลุงไปตามถนนสายเพชรเกษมถึงถนนสายเก่าเขาพับผ้า ระยะทาง 38 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :324