ถ้ำอุทการาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำอุทการาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.11
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074606049
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านน้ำใต้บ่อ ตำบลบ้านนา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นถ้ำที่สวยงามอีกถ้ำหนึ่งที่รอการพัฒนา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และผู้ปฏิบัติธรรม สภาพในปัจจุบันยังคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
การเดินทาง :  ม.11 บ้านน้ำใต้บ่อ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

จำนวนผู้เข้าชม :301