วัดโทตรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโทตรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลกะหรอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  086-0118636
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโทตรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวัดโทตรีจะมี พระอธิการ จนฺทสโร (พ่อท่านแดง) ที่ชาวตำบลกะหรอและหมู่บ้านใกล้เคียงเคารพนับถือ สักการบูชา พระอธิการแดง จนฺทสโร (พ่อท่านแดง) ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดโทตรีในปี พ.ศ.2490
การเดินทาง :  เริ่มต้นเดินทางจากสึ่แยกท่าศาลาเข้ามาประมาณ 7.5 กม.ถึงทางเข้าวัดพระเลียบ ประมาณ 1 กม. แล้วเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายไปประมาณ 600 เมตร แล้วเลี้ยวซ้าย เจอทางเข้าวัดโทตรี

จำนวนผู้เข้าชม :380