วัดสวรรค์วารี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสวรรค์วารี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-346256
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสวรรค์วารี หมู่ที่ 9 เป็นวัดเก่าแก่มีพระธาตุเจดีย์และมีป่าสัก อยู่ภายในบริเวณวัด
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :467