วัดล้านหอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดล้านหอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  037-289026
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประติมากรรมเปลือกหอย
การเดินทาง :  บ้านสำพันตา หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :390