บ้านเก่า เฮาตำแย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านเก่า เฮาตำแย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนตำแย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045691692
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การจัดตั้งบ้านเก่า เฮาตำแย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดชุมชน และยกระดับสินค้าชุมชนที่มีการจำหน่ายอยู่แล้วให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ที่สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายบริเวณหน้าบ้านของตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้ที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นการอนุรักษ์วิถีชุมชนบ้านเก่าในแบบฉบับบ้านตำแย ตลาดบ้านเก่า เฮาตำแย จะเปิดตลาดจำหน่ายทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 ? 20.00 น. ณ ถนนบ้านตำแย จากบริเวณสามแยกหน้าสวนสาธารณะ จนถึงสุดเขตถนนบ้านตำแย
การเดินทาง :  ณ ถนนบ้านตำแย จากบริเวณสามแยกหน้าสวนสาธารณะ จนถึงสุดเขตถนนบ้านตำแย

จำนวนผู้เข้าชม :427