พญาแย้ใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พญาแย้ใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บริเวณริมถนนวารีราชเดช บ้านซ่งแย้เหนือ หมู่ที่9 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045718045
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ความสูงประมาณ 3 เมตร ตั้งอยู่ริมถนนใกล้กับหมู่บ้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้าน และให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เป็นจุดเช็คอินนักท่องเที่ยว ที่เข้าไปเที่ยวชมโครงการหมู่บ้านโอท็อป นวัตวิถี วันที่ 20 ธ.ค. 61 ชาวบ้านซ่งแย้ หมู่ที่ 9 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ได้ร่วมกันเปิดตัวรูปปั้นแย้ขนาดใหญ่ มีลำตัวยาว 18 เมตร กว้าง 4 เมตร และสูง 3 เมตร ติดตั้งอยู่ริมถนนวารีราชเดช ใกล้กับหมู่บ้าน เส้นทางระหว่าง อ.กุดชุม ไป อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
การเดินทาง :  ออกจาก บขส.ยโสธร เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 292 ผ่านทางแยกตับเต่าเลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนวารีราชเดช/ถนนหมายเลข 2169 รวมระยะทาง 44 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :589