หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > กำแพงแสน > บ้านหนองเทียมนวัตวิถี
บ้านหนองเทียมนวัตวิถี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านหนองเทียมนวัตวิถี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0899101121
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "ไททรงดำ" เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ดูการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากร ณ ที่แห่งนี้ มีกิจกรรมปั่นจักรยานชมบรรยากาศ ธรรมชาติ มีผักปลอดสารพิษให้เลือกรับประทานแบบสดๆ มีกุ้งตัวโตๆราคาถูกๆขึ้นตรงจากบ่อกุ้ง และอื่นๆมากมาย
การเดินทาง :  ค้นหาโรงเรียนการบินกำแพงแสน ลงรถบริการสาธารณะตรงแยกโรงเรียนการบินกแำพงแสน และโทรประสานให้เจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านออกมารับ

จำนวนผู้เข้าชม :46