สวนเกษตร66

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนเกษตร66
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 บ้านหลุมเงิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0826945623
latitude :  14.66
longitude :  102.01
รายละเอียด :  ใกล้ อบต.
การเดินทาง :  ถนน 304 ติดสำนักงานพัฒนาภาค 5

จำนวนผู้เข้าชม :431