หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุดรธานี > ศรีธาตุ > ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำศรี
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำศรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำศรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 บ้านคำศรี ตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042382072
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรตามศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชสมุนไพร ฯ เพื่อให้ประชาชน ผู้สนใจ ได้เข้าศึกษาดูงาน
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 บ้านคำศรี ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ศรีธาตุ 042382072

จำนวนผู้เข้าชม :382