หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านฝาผนัง ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0848329791
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านฝาผนัง หมุ่ที่ 1 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :411