บ้านแฝก-โนนสำราญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านแฝก-โนนสำราญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านแฝก บ้านโนนสำราญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0898476117
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหมู่ท่องเที่ยว หมู่บ้านวัฒนธรรมไหม
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคลจากแยกถนนมิตรภาพจากแยกสีดา - บัวใหญ่ มาทางขอนแก่น ประมาณ 6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าปากทางบ้านแฝก บ้านโนนสำราญ ประมาณ 2 กิโลเมตร รถโดยสาร ลงแยกสีดา-บัวใหญ่ นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างจากสีดามาบ้านแฝก บ้านโนนสำราญ รถไฟ ลงที่บัวใหญ่ นั่งรถโดยสารลงที่สีดา และนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างจากสีดามาบ้านแฝก บ้านโนนสำราญ

จำนวนผู้เข้าชม :484