บ้านโนนกอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านโนนกอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนกอก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0935720691
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่บ้านท่องเที่ยว
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคลจากแยกถนนมิตรภาพจากแยกสีดา - บัวใหญ่ มาทางขอนแก่น ประมาณ 6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าปากทางบ้านโนนกอก บ้านโนนสมบูรณ์ ประมาณ 2 กิโลเมตร รถโดยสาร ลงแยกสีดา-บัวใหญ่ นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างจากสีดามาบ้านโนนกอก รถไฟ ลงที่บัวใหญ่ นั่งรถโดยสารลงที่สีดา และนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างจากสีดามาบ้านโนนกอก

จำนวนผู้เข้าชม :437