หน้าแรก > ภาคใต้ > กระบี่ > ลำทับ > ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขาดิน
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขาดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขาดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน ต.ดินอุดม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075-650120
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเดินทาง :  ถนนสายพรุขี้กา - ป่าใหม่ , ถนนสายบ่อล้อ - ลำทับ แยกทางเข้าถนนสี่แยกสวนปาล์ม - หนองจูด

จำนวนผู้เข้าชม :32