วิถีชีวิตแบบเกษตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิถีชีวิตแบบเกษตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่9 บ้านหนองมะเขือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0872401270
latitude :  15.49
longitude :  102.86
รายละเอียด :  หมู่บ้านดำรงชีพตามทฎษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ทอเสื่อจากต้นกก ทำเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ เดินทางจากอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ไปยังหมู่ 9 บ้านหนองมะเขือ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :446