หมู่บ้านนวัตวิถี วังศิลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านนวัตวิถี วังศิลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังศิลา หมู่ 9 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0821512234
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวหมู่บ้าน
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารปรับอากาศ รถทัวร์สาย กรุงเทพฯ - รัตนบุรี รถทัวร์สาย สุรินทร์ - สตึก รถตู้สาย สุรินทร์ - สตึก รถรับจ้างไม่ประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :405