หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ระยอง > แกลง > หมุดกวีบ้านพงค้อ(แกลง)
หมุดกวีบ้านพงค้อ(แกลง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมุดกวีบ้านพงค้อ(แกลง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  038037611
latitude :  12.71
longitude :  101.65
รายละเอียด :  เป็นจุดที่ท่านสุนทรภู่เคยเดินทางผ่านมาเพื่อเยี่ยมบิดาของตนที่บ้านกร่ำ เมื่อ พ.ศ. 2349 ตามหลักฐานเป็นข้อความที่ปรากฏในนิราศเมืองแกลง ซึ่งเป็นข้อความที่แสดงว่าท่านสุนทรภู่ได้เดินทางผ่านที่บ้านเนินฆ้อ ในสมัยโบราณเรียกบ้านเนินฆ้อว่า บ้านพงค้อ โดยข้อความที่ปรากฏในนิราศเมืองแกลง ดังนี้ หมุดที่ 25 บ้านพงค้อ (แกลง) ด้วยเดือนเก้าข้าวสาเป็นหน้าฝน จึงขัดสนสิ่งของต้องประสงค์ ครั้นแล้วลาฝ่าเท้าท่านบิตุรงค์ ไปบ้านพงค้อตั้งริมฝั่งคลอง ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล เนินฆ้อ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ และวัดเนินฆ้อ และเป็น แหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย โดยหมุดกวีจุดนี้ตั้งอยู่บริเวณข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเนินฆ้อ
การเดินทาง :  หมุดกวีบ้านพงค้อ (บ้านเนินฆ้อ) ตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านเนินฆ้อ-เนินทราย ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

จำนวนผู้เข้าชม :803