นวัติวิถี บ้านโนนรัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  นวัติวิถี บ้านโนนรัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  085-0154277
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นการนำเสนอภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอผ้าไหม เริ่มตั้งแต่การ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จนไปถึงการผลผลิตที่ได้จาก หม่อนไหม การอนุรักษ์โรงสีเก่าแก่ อายุประมาณ 102 ปี
การเดินทาง :  เดินทางออกจาก กทม. มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา -บัวใหญ่ - แก้งสนามนาง -บ้านโนนรัง

จำนวนผู้เข้าชม :458