อุโมงค์ไม้ไผ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุโมงค์ไม้ไผ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองผักไร หมู่ 2 ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  09 3336 2974
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สัมผัสความงามของธรรมชาติสรรค์สร้าง "อุโมงค์ไผ่"แสนสวยที่บ้านหนองผักไร
การเดินทาง :  เดินทางบนถนนหมายเลข 224 แยกเข้าถนนเลียบชุมชุนบ้านหนองตะแบก ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี เข้าสู่บ้านหนองผักไร

จำนวนผู้เข้าชม :84