ตลาดวัฒนธรรม 4 ชนเผ่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดวัฒนธรรม 4 ชนเผ่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044569106
latitude :  15.02
longitude :  103.94
รายละเอียด :  ตลาดคนเดิน สามารถเที่ยวชมเดินชมทานอาหาร เครื่องดื่มและเลือกซื้อสินค้าต่างๆอย่างมากมาย จำลองบรรยากาศแบบโรงเตี้ยมจีนโบราณอายุประมาณ 100 กว่าปี นอกจากนี้ยังมีการตั้งโชว์ขวดสุราจีนสมัยโบราณ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ และยังมีโรงเรียนเก่าแก่ซึ่งปรับมาเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัจจุบันกลายเป็นถนนคนเดินซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าและทุกๆวันเสาร์ก็จะมีตลาดคลองถมให้ได้เดินช็อปเดินชม
การเดินทาง :  สำหรับการเดินทางจากสุรินทร์ มาสำโรงทาบระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :427