ป่าโคกโสกบก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าโคกโสกบก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองบัวสะอาด หมู่ 1 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044756257
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 649 ไร่ มีแหล่งน้ำและป่าสาธารณะ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ถนนสายนานิคม-หนองยาว หมู่ 1 บ้านหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม :421