หมู่บ้านนตวิถี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านนตวิถี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านใหม่ หมู่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044181534
latitude :  14.90
longitude :  103.14
รายละเอียด :  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมช
การเดินทาง :  บ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก ห่างจากตัวเมืองระยะทาง 18 กิโลเมตร โดยประมาณ โดยใช้เส้นทางถนนหลัก สาย บุรีรัมย์ - สุรินทร์

จำนวนผู้เข้าชม :505