หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > กาฬสินธุ์ > กมลาไสย > แปลงเกษตรอินทรีย์หนองเลิงเปือย
แปลงเกษตรอินทรีย์หนองเลิงเปือย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แปลงเกษตรอินทรีย์หนองเลิงเปือย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  แปลงเกษตรอินทรีย์หนองเลิงเปือย 113 หมู่ที่ 1 บ.โพนงาม ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043840598
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การปลูกผักปลอดภัย การใช้ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักในแปลงผัก การดูแลเอาใจใส่พืชผัก ซึ่งสมาชิก ในกลุ่มจะปลูกพืชผักแบบผสมผสาน และหลากหลาย นอกจากการปลูกพืชผักปลอดภัยแล้ว ยังมีการเลี้ยงปลา เช่น ปลาหมอ และปลาดุก การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่ชน เป็นต้น โดยจัดจำหน่ายสู่ท้องตลาด สด สะอาด ทุกวัน
การเดินทาง :  ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากอำเภอกมลาไสย ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ใช้เส้นทางกาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด เลี้ยวขวาก่อนถึงสะพานข้ามลำน้ำปาวอำเภอกมลาไสย ทางหลวงชนบทหมายเลข 3009 กมลาไสย - ร่องคำ พอถึงตำบลโพนงามเดินทางไปสุดเขตตำบลจะเจอสะพานเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายขับไปตามเส้นทางรอบหนองเลิงไปจะเจอแปลงเกษตรอินทรีย์หนองเลิงเปือยอยู่ทางด้านขวา

จำนวนผู้เข้าชม :174