หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุบลราชธานี > สิรินธร > OTOP นวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากชุม
OTOP นวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากชุม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  OTOP นวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากชุม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  Ban Mak,Ubon Ratchathani,Thailand
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  061-1246889
latitude :  15.06
longitude :  105.42
รายละเอียด :  การทำเฟอร์นิเจอร์ และกิ๊บช็อปจากรากไม้ตอไม้ ที่มีลวดลาย เป้นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดเด่น และมีผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพต่างๆ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไม้ใต้น้ำ เรือม่องเที่ยว สำหรับพานักท่องเที่ยวไปยังจุดชมวิวต่างๆ บริเวณเขื่อนสิรินธร และบ้านพักโฮมสเตย์สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ จำนวน 60 คน
การเดินทาง :  มาถึงจังหวัดอุบลราชธานีโดยสารเครื่องบิน 1 ชม. รถไฟ 10 ชม. รถโดยสารประจำทาง รถยนต์ส่วนตัว ระยะทาง 329 กม. จากจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านพิบูลมังสาหาร 45 กม. อำเภอสิรินธร 25 กม. ช่องเม็ก 20 กม. ถึงบ้านบากชุม 12 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :408