หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > บุรีรัมย์ > โนนสุวรรณ > ชุมชนท่องเที่ยวบ้านซับสมบูรณ์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านซับสมบูรณ์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนท่องเที่ยวบ้านซับสมบูรณ์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 นางหนูแดง ทองใบ ผู้ใหญบ้านซับสมบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081-2813487
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านซับสมบูรณ์ อยู่ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โอมล้อมด้วยพื้นที่ไร่มัน ยางพารา คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ทำนา เพาะเห็ด มีวิถีชุมชนที่เรียบง่าย อีกทั้งชุมชนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น และมีบ่อน้ำแร่จากธรรมชาติที่ใช้ในการรดเห็ด ทำให้เห็ดของเรามีรสชาติ กรอบ หวาน กว่าที่อื่นอีกด้วย กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ รำบายศรีสู่ขัวญ และ รำต้อนรับ เป็นกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี โดยมีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญจากผู้เฒ่าผู้แก่ และ การแสดงรำ จากคนในชุมชน นอนโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชุมชน บ้านซับสมบูรณ์ บ้านซับสมบูรณ์ มีที่พักแบบโฮมสเตย์ พร้อม อาหารท้องถิ่นไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนต้องได้รับความประทับใจ โดยลักษณะทั่วไปของโฮมสเตย์แต่ละหลังนั้น จะเน้นความเรียบง่าย พักสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก สะอาด และปลอดภัย มีอาหารเช้าบริการ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถโดยสาร จาก กรุงเทพ ออกเดินทางด้วยรถโดยสาร เวลา 06.30 น. ถึง อำเภอหนองกี่ เวลา 11.30 น. ถึง อำเภอนางรอง เวลา 12.00 น. มีบริการรับส่ง บขส. อำเภอนางรอง และ บขส.อำเภอหนองกี่ ไป ? กลับ ท่านละ 100 บาท จำนวน 2 ท่านขึ้นไป (1 ท่าน คิด 200 บาท)

จำนวนผู้เข้าชม :419