หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > งาว > ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ
ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงจากตัวเมืองลำปางสู่อำเภองาว บริเวณกิโลเมตรที่ 57 มีป้ายติดอยู่ทางซ้ายมือบ่งบอกว่าเป็นทางแยกไปสู่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0 5482 9333
latitude :  18.55
longitude :  99.85
รายละเอียด :  แรกเริ่มแต่เดิมนั้นศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2512 โดยผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ดร. อำนวย คอวนิช) มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นโรงเรียนฝึกลูกช้าง รวบรวมลูกช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ตกลูกออกมาปีละประมาณ 2-3 เชือก นำมาทำการฝึกสอนใช้งานในด้านการชักลากไม้ ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนฝึกลูกช้างแห่งแรกของโลก แต่ต่อมาได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวชม สถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำปางและประเทศไทยไปโดยปริยาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ศูนย์ฝึกลูกช้าง จังหวัดลำปาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ? 2535 องค์การอุตสาหกรมมป่าไม้ ได้ย้ายไปอยู่ยังพื้นที่บริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน ระหว่างกิโลเมตร ที่ 28-29 ริมถนนสาย ลำปาง ? เชียงใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และได้ทำการจัดตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั้งยืน สามารถรองรับจำนวนช้างที่เพิ่มขึ้นให้มีความเป็นอยู่และมีสุขภาพที่ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการบริหารพื้นที่ในการเลี้ยงดูช้างให้เหมาะสม ปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปภัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำหรับศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหละ แห่งเดิมนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ ซึ่งก็คือบ้านหลังสุดท้ายของช้างไทย เนื่องจากสภาพพื้นที่แวดล้อมไปด้วยป่าเขาธรรมชาติและมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบรูณ์เหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่เลี้ยงช้าง จึงได้จัดเป็นสถานที่รองรับช้างที่เริ่มฟื้นจากการเจ็บป่วยจากโรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่สวนป่าทุ่งเกวียน นำมาบริบาลรักษา โดยไม่มีเจ้าของไม่มารับคืน และใช้เป็นสถานที่เลี้ยงช้างชรา ช้างพิการ ช้างที่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ และช้างที่มีนิสียดุร้าย ช้างที่เอกชนนำมาบริจาคให้ และช้างตามโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการดูแลรักษาให้ช้างมีชีวิตที่ดีและยืดอายุให้ยืนยาวไปอีกเท่าที่จะสามารถทำได้ จึงนับได้ว่าศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละแห่งนี้คือบ้านหลังสุดท้ายของช้าง โดยเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกลุ่มงานสุขภาพช้างโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงจากตัวเมืองลำปางสู่อำเภองาว บริเวณกิโลเมตรที่ 57 มีป้ายติดอยู่ทางซ้ายมือบ่งบอกว่าเป็นทางแยกไปสู่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ เส้นทางบางช่วงขรุขระสลับฝุ่นแดงรวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :505