หน้าแรก > ภาคใต้ > พังงา > ท้ายเหมือง > วิสาหกิจท่องเทียวชุมชนบ้านคลองเจริญ
วิสาหกิจท่องเทียวชุมชนบ้านคลองเจริญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิสาหกิจท่องเทียวชุมชนบ้านคลองเจริญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  076473629
latitude :  8.54
longitude :  98.27
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องเรือชมป่าชายเลน วิถีชีวิตชุมชนชาวตำบลทุ่งมะพร้าว
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :370