วัดบ้านประสุข

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านประสุข
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านประสุข หมู่ที่ 1 ตำบลประสุข
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0857643449
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ตั้งพระพุทธรูปไม้ 250 ปี โบสถ์ขวางตะวัน ไทรงามสาว และเป็นสถานที่จัดการแข่ขันเรือยาวประเพณีวัดบ้านประสุข
การเดินทาง :  ถนนหนองจิก - ประสุข

จำนวนผู้เข้าชม :460