สะพานไม้บ้านโนนยาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สะพานไม้บ้านโนนยาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนยาง หมู่ที่ 13 ตำบลประสุข
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0878663231
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สะพานไม้ไผ่ และสะพานไม้ 119 ปี
การเดินทาง :  ถนนหนองจิก-ประสุข

จำนวนผู้เข้าชม :453