บ้านเขว้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านเขว้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านเขว้า หมู่ที่ 8 ตำบลประสุข
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0819552207
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  นวัตวิถีการท่องเที่ยว เป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย
การเดินทาง :  ถนนบ้านละโว้-บ้านเขว้า

จำนวนผู้เข้าชม :388