วัดนาคาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนาคาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077357115
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดนาคาวาส ตั้งอยู่ริมคลองพุมดวง มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกับประชาชนในตำบลท่าโรงช้างและประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียง ประวัติความเป็นมาของวัดนาคาวาส วัดนาคาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 101 บ้านหัวไทร ถนนโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 13801 อาณาเขต ทิศเหนือจดโรงเรียนวัดนาคาวาส ทิศใต้จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกจดแม่น้ำพุมดวง อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 กุฎิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 หลัง และตึก 1 หลัง ศาลาอเนกประสงค์กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียะวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย วัดนาคาวาส ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2350 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2491 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 17 เมตร ยาว 21 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ
การเดินทาง :  วัดนาคาวาส ตั้งอยู่ริมคลองพุมดวง ม.4 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชม :333