อ่างเก็บน้ำกกกุง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำกกกุง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลหนองแหน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045-979866
latitude :  16.16
longitude :  104.26
รายละเอียด :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำกลางภูเขา สถานที่ตกปลา กางเต็นส์ เล่นน้ำ
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว ห่างจากบ้านหนองแหน ประมาณ 3 กม. ห่างจากอำเภอกุดชุม ประมาณ 23 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :69