นวัตวิถี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  นวัตวิถี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มระวี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  090-959-1823
latitude :  15.01
longitude :  103.57
รายละเอียด :  บ้านหนองเหล็ก ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ
การเดินทาง :  รถ

จำนวนผู้เข้าชม :525