มัสยิด 200 ปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มัสยิด 200 ปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ริมคลองน้ำเชี่ยว ฝั่ง ม.1 ต.น้ำเชี่ยว
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  039593198
latitude :  12.19
longitude :  102.46
รายละเอียด :  ศาสนสถานศาสนาอิสลาม มัสยิดอัลกุบรอ (มัสยิด 200 ปี) มีประวัติการก่อตั้ง ตามที่ได้รับการบันทึกไว้ ดังนี้ กลุ่มชาวไทยมุสลิม ครั้งแรกมาอยู่ตำบลน้ำเชี่ยวแห่งเดียว ตามที่พระบริหารเทพธานีสันนิษฐานไว้ว่า ชนกลุ่มนี้ถูกกวาดต้อนเข้ามาในสมัยสงครามกับญวนในประเทศเขมร ตรงกับสมัยรัชการที่ 3 มีการเรียนภาษาเขียนที่ใช้ในคัมภีร์อัลกุรอาน มีการสร้างสุเหร่าหรือมัสยิด ครั้งแรกที่บ้านน้ำเชี่ยว โดยใช้ไม้โกงกางมาปักเป็นเขต 4 ด้าน หลังคามุงด้วยใบปรงนำมาสานเป็นตับเหมือนตับจาก มุงกันแดด กันฝน ต่อมาเมื่อชาวมุสลิมตั้งหลักแหล่งแน่นอนแล้วได้ต่อเติมสุเหร่าให้มีสภาพดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน โดยมิได้เคลื่อนย้ายจากที่ตั้งเดิมแต่อย่างใด ซึ่งสุเหร่าแห่งนี้ปัจจุบันมีชื่อว่า ?มัสยิดอัลกุบรอ?
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ 8 กิโลเมตร วิ่งทางถนนสายตราด - แหลมงอบ มัสยิดตั้งอยู่ริมคลองน้ำเชี่ยว ฝั่งหมู่ที่ 1

จำนวนผู้เข้าชม :725