วัดน้ำเชี่ยว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดน้ำเชี่ยว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.น้ำเชี่ยว
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  039593198
latitude :  12.19
longitude :  102.46
รายละเอียด :  วัดน้ำเชี่ยว วัดแห่งเดียวในตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เดิมมีชื่อว่าวัดอินทาราม เป็นวัดที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับแรมเป็นเวลา 1 คืน โดยได้รับการบันทึกในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2130 เล่ม 28 หน้า 1207 มีความตอนหนึ่งว่า ?วันที่ 13 เวลาบ่าย 2 โมง 45 นาที พระครูแดงเจ้าคณะแขวงวัดตะพงทองฝั่งเมืองตราด นำเรือข้ามไปรับมาขึ้นที่แหลมงอบ เจ้าอธิการคร้ามวัดคลองนนทรี จัดเรือส่งอีกส่วนหนึ่งแลตามมาส่งด้วย เวลาบ่าย 5 โมง มาถึงแหลมงอบแล้ว ขึ้นพักอยู่ ณ วัดเขตร์ 1 คืน วันที่ 14 เวลาเช้า 3 โมง 50 นาที ออกจากวัดเขตร์ไปพักอยู่วัดตะพง ที่พระครูแดงเจ้าคณะแขวงอยู่ เวลาบ่าย 5 โมง 20 นาที พระครูแดงจัดพาหนะส่งแลตามไปด้วย ไปพักอยู่วัดอินทารามตำบลน้ำเชี่ยวคืนหนึ่ง? ปัจจุบันวัดน้ำเชี่ยวได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี 2548 ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุและพระประจำวันเกิดปางต่างๆ ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามากราบไหว้ได้
การเดินทาง :  ต.น้ำเชี่ยว ห่างจากเมืองตราดประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ติดถนนสายตราด - แหลมงอบ

จำนวนผู้เข้าชม :785