วัดปงท่าข้าม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดปงท่าข้าม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  100 หมู่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บ้านปงท่าข้าม เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๒ ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๕๕ ตารางวา วัดพงท่าข้าม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๔๘๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ได้เปลี่ยนชื่อวัดพงท่าข้ามเป็นวัดปงท่าข้าม ปัจจุบันวัดมีอายุได้ ๒๓๔ปี
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางหลวงแพร่ - อุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 101 ไปประมาณ 10 กม. แล้วแยกขวาเข้าทางตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น ไปประมาณ 6 กม. ข้ามสะพานรัตน์โกสินทร์ ระยะทาง 50 เมตร วัดตั้งอยู่ทางซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :416