บ้านศรีวิไล ชุมชนคนพอเพียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านศรีวิไล ชุมชนคนพอเพียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.13 บ้านศรีวิไล ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043-567101
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สินค้าโอทอป จุดเช็คอิน อาหารพื้นบ้าน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :354