วัดมะกรูด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมะกรูด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.มะกรูดออ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0927565719
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาสนสถานสำคัญของตำบลมะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
การเดินทาง :  https://map.longdo.com/p/A00097703/iphone

จำนวนผู้เข้าชม :330