วัดกู่คันธนาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกู่คันธนาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านกู่คันธนาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043501973
latitude :  15.46
longitude :  103.99
รายละเอียด :  แหล่งโบราณคดี
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :321