ป่าชุมชน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตนี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  073468229
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป่าชุมชน ตำบลท่าเรือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การเดินทาง :  เดินทางโดยถนนสาย โคกโพธิ์ - บ้านปรัง พอถึงสะพาน บ้านบางโกระ เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 2,500 เมตร จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :324