หน้าแรก > ภาคเหนือ > ตาก > แม่ระมาด > หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านป่าไร่เหนือ
หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านป่าไร่เหนือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านป่าไร่เหนือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  100/1 หมู่ที่ 3 ต.พระธาตุ องแม่ระมาด จ.ตาก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  087-1992358
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านป่าไร่เหนือ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากเป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ประชาชนในหมู่บ้านเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง คนในชุมชนมีความรักสามัคคี มีการทอเสื้อผ้าทอมือด้วยกี่เอว ใส่เองในชุมชน ในชุมชนมีประเพณีการเอาแรง ลงแขกในการดำนา เกี่ยวข้าว และทำไร่ ในหมู่บ้านมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น ถ้ำซามูไร ที่ทหารญี่ปุ่น เคยใช้เป็นแหล่งเก็บอาวุธในสงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของ มีดอยก่อหล่าโจ ที่เป็นป่าชุมชน แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ชาวบ้านใช้เป็นน้ำประปาภูเขา ใช้อุปโภค- บริโภคในหมู่บ้านและยังมีลำห้วยลำคลองแหล่งต้นน้ำที่สวย ใส และสะอาด ไหลผ่านไปยังตำบลอื่นอีก 3 ตำบล ที่ชุกชุมด้วยปลาและพืชผักที่เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน และยังมีโฮมสเตย์ที่พักที่สวยงามให้เลือก 2 แบบทั้งแบบประยุกต์และแบบดั้งเดิมที่สร้างด้วยฟากไม้ไผ่ที่สร้างด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สะอาดและสวยงาม น่าพักอาศัย
การเดินทาง :  บ้านป่าไร่เหนือ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองตากประมาณ 140 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ 40 กิโลเมตร เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง และหากเดินทางมาจาก กรุงเทพฯโดยสายการบินจากท่าอากาศยานดอนเมือง - แม่สอด วันละ 2 เที่ยว ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :446