ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านหม่อนไหมพัฒนา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0830531850
latitude :  14.46
longitude :  103.56
รายละเอียด :  เป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อการท่องเที่ยว และบ้านพักโอมสเตย์
การเดินทาง :  ระยะทางจากตัวเมืองสุรินทร์ ถึงบ้านหม่อนไหมพัฒนา ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชม :93